ר יאיר עוזרי רמב''ם הלכות ברכות - הגדרת סוגי הפת וברכותיהם

1 צפיות · לפני 5 חודשים

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל

כולל ר''ח נתניה - אמונה ובטחון [תמוז תשפ''ב]

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
6 צפיות · לפני יום

ד''ר אורי מלמד - מצוה קעח - למסור עדות לפני הדיינים - ספר המצוות לרמב''ם עם ספר החינוך

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
1 צפיות · לפני יום

הרב דר' רצון ערוסי - ריבוי הדעות בהלכה.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
6 צפיות · לפני יום

עצרת לזכר הרב שמואל לבני זצ"ל ביהכ"נ "משכן טוב" - הרב רצון ערוסי והרב אהרון קאפח.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
7 צפיות · לפני יומיים

הרב אהרון קאפח מסכת כתובות דף נו , עב

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
1 צפיות · לפני יומיים

הרב רצון ערוסי - מגמת האחדות והייחודיות בהלכה.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
2 צפיות · לפני יומיים

הרב דר' רצון ערוסי - מגמת האחדות והייחודיות בהלכה.

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
10 צפיות · לפני יומיים

הרב אליקים צדוק - רמב''ם הלכות בית הבחירה 1

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
1 צפיות · לפני 3 ימים

כולל ר''ח - ר' אליהו נגר רמב''ם מסכת אבות א

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
6 צפיות · לפני 3 ימים

הרב דר' רצון ערוסי-המשך ; פוסקי ימינו נוכח הרב גוניות העדתית בהלכה.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
41 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד