הדף היומי | מסכת מועד קטן דף כה | הרב פנחס יוסף אקרב

74 צפיות · לפני 3 חודשים

הדף היומי - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי | מסכת יבמות דף עג | הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי - הרב פנחס יוסף אקרב
10 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי | מסכת יבמות דף עב | הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי - הרב פנחס יוסף אקרב
45 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי | מסכת יבמות דף עא | הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי - הרב פנחס יוסף אקרב
4 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי | מסכת יבמות דף ע | הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי - הרב פנחס יוסף אקרב
9 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי | מסכת יבמות דף סט | הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי - הרב פנחס יוסף אקרב
7 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי | מסכת יבמות דף סח | הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי - הרב פנחס יוסף אקרב
11 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי | מסכת יבמות דף סז | הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי - הרב פנחס יוסף אקרב
3 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי | מסכת יבמות דף סו | הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי - הרב פנחס יוסף אקרב
5 צפיות · לפני 6 ימים

הדף היומי | מסכת יבמות דף סה | הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי - הרב פנחס יוסף אקרב
85 צפיות · לפני 7 ימים

הדף היומי | מסכת יבמות דף סד | הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי - הרב פנחס יוסף אקרב
44 צפיות · לפני 7 ימים

הצג עוד