מדוע אסור לטעום מאומה לפני קריאת המגילה?- סימן תרצ"ב- סעיף ב'- סוף הסימן

0 צפיות · לפני 4 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת יבמות דף פג

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף פג

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף פא

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף פב

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף פב

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף פא

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף פב

דרשו ה׳ ועוזו
13 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף פג

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יומיים

מדוע יש שנוהגים לנשק את היד לאחר המשמוש בתפילין?- סימן כ"ח

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יומיים

מדוע יש שנוהגים לנשק את היד לאחר המשמוש בתפילין?- סימן כ"ח

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד