Harav Yitzchak Breitovitz - melachim Beis 25

182 צפיות · לפני 4 חודשים

קול הלשון

התפקיד היחודי שלך - מסר מפרשת במדבר | הרב אליהו דיסקין

קול הלשון
4 צפיות · לפני 20 שעות

לא כל אחד מבין ביהלומים! - פרשת במדבר | הרב קרלינשטיין

קול הלשון
38 צפיות · לפני 20 שעות

בשלושה דברים ניתנה תורה - מסר קצר לפרשת במדבר | הרב אשר דרוק

קול הלשון
26 צפיות · לפני 20 שעות

מסר קצר לפרשת במדבר מתי אסור להיות עניו ?! הרב חיים שמרלר כד' אייר, תשפ'ב33379798 HD

קול הלשון
80 צפיות · לפני 20 שעות

הנ"ך בהמחשה - ירמיהו פרק יב | הרב רפאל נוסבוים

קול הלשון
72 צפיות · לפני 20 שעות

Harav Yitzchak Breitovitz | yirmiyahu chapter 12

קול הלשון
3 צפיות · לפני 20 שעות

הנ"ך בהמחשה - ירמיהו פרק יב | הרב יוסלה אייזנבך

קול הלשון
8 צפיות · לפני 20 שעות

אתה תעשה את שלך - מסר קצר לפרשת במדבר | הרב אבישלום מונייצר

קול הלשון
24 צפיות · לפני 20 שעות

איך זוכים להיות ידיד ה'? - סיפור ומסר מפרשת במדבר | הרב שלמה מילר

קול הלשון
56 צפיות · לפני 20 שעות

חוק לישראל - פרשת במדבר - ליל שישי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
59 צפיות · לפני 20 שעות

הצג עוד