יום הכיפורים | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | עצמו של יום, שעיר המשתלח, הקטורת וסוד הכפרה

0 צפיות · לפני 3 שנים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

דברים להסתלקותו של הגאון הגדול והאהוב הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
161 צפיות · לפני יומיים

וישלח תשפ"ג | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'וירא יעקב מאד' - בירור יסודי בסוגית ביטחון והשתדלות

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
398 צפיות · לפני יומיים

ניצוץ אור | הביטו אל צור חוצבתם

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
53 צפיות · לפני 4 ימים

מבוא לתפילות | שיעור 2 | מהות תפילת שחרית ותפילת מנחה | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
194 צפיות · לפני 5 ימים

ניצוץ אור | הביטו אל צור חוצבתם | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
41 צפיות · לפני 7 ימים

ויצא תשפ"ג | השעור השבועי | הרב ראובן ששון | מה נורא המקום הזה - סוד המקום והתגלות ה' | האור של יעקב

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
229 צפיות · לפני 10 ימים

מבוא לתפילות | שיעור 1 | תקנת תפילות שחרית מנחה וערבית • תפילה אישית ותפילת הציבור | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
308 צפיות · לפני 11 ימים

איך אפשר להתקרב לה' אם אי אפשר להשיגו?? | הדרך לידיעת ה' שלמדנו מהאבות הקדושים | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
340 צפיות · לפני 15 ימים

ביאור עקדת יצחק (לימוד משותף בעולת ראיה) | שיעור שני | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
118 צפיות · לפני 15 ימים

תולדות תשפ"ג | הרב ראובן ששון | השיעור השבועי | התבוננות מופלאה ועמוקה על פרשת חפירת הבארות

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
319 צפיות · לפני 17 ימים

הצג עוד