פרשת בראשית תש"פ | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | הבריאה ושלביה לאור התבוננות בפסוקי מעשה בראשית

0 צפיות · לפני 3 שנים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

ראש השנה תשפ"ג | קולות השופר ופסוקי מלכויות זכרונות ושופרות | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
11 צפיות · לפני יומיים

ראש השנה תשפ"ב | שופר כפוף או פשוט? - עמדת הנפש בראש השנה לאור התבוננות עומק בגמרא | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
53 צפיות · לפני 4 ימים

נצבים תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | ארבע בריתות בין ה' וישראל ומהות חגי תשרי לאורן

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
137 צפיות · לפני 5 ימים

הכנה לראש השנה תשפ"ב | שופר של ראש השנה וסודו • מדוע שופר ולא קרן | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
124 צפיות · לפני 6 ימים

הכנה לראש השנה תשפ"ב | שופר של ראש השנה וסודו • מדוע שופר ולא קרן | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
44 צפיות · לפני 6 ימים

חדש! אוצרות האמונה - תוכנית שמאירה את החיים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
19 צפיות · לפני 11 ימים

כי תבוא תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | מהות ראש השנה לאור סוד ה'ראשית' בביכורים חלה ותרומה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
194 צפיות · לפני 11 ימים

ניצוץ אור | 'דרשו ה' בהימצאו' | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
47 צפיות · לפני 11 ימים

אלול תשפ"ב • הכנה לראש השנה | יראת ה' טהורה - מקור לעוצמה ולא לחולשה | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
405 צפיות · לפני 13 ימים

כי תצא תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | סודות הקידושין וקשר איש ואישה ועבודת אלול הנלמד מהם

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
63 צפיות · לפני 18 ימים

הצג עוד