הלכות שבת - קפד' - דיני סיכה וחולה 💊 משנה ברורה סימן שכז שכח | חלק 598 | הרב שי עובד

0 צפיות · לפני 4 חודשים

הרב שי עובד

אין סתם בעולם ⚖ הרב מאיר דוד שמואלי | שלישי - פרשת בחוקותי - תשפב

הרב שי עובד
7 צפיות · לפני 13 שעות

שמע בני מוסר אביך 🚥 הרב שי עובד | שני - פרשת בחוקותי - תשפב

הרב שי עובד
153 צפיות · לפני יומיים

שכל מעשיך יהיו לשם שמים 🧭 הרב שי עובד | ראשון - פרשת בחוקותי - תשפב

הרב שי עובד
104 צפיות · לפני 3 ימים

להתרחק מן העריות ❗ אבן העזר - סימן כא | חלק 16 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
81 צפיות · לפני 4 ימים

הבא על הערווה וריחוק מן העריות 🚫 אבן העזר - סימן כ כא | חלק 15 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
84 צפיות · לפני 4 ימים

דיני עגונה, קידושין וחזקת ערוה | אבן העזר - סימן יז יח יט | חלק 14 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
1 צפיות · לפני 5 ימים

המתנת גרושה ואלמנה טרם נישואים, איסור גויה ושפחה | אבן העזר - סימן יג טז | חלק 13 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
49 צפיות · לפני 6 ימים

לא לשכוח לצעוק 📢 הרב שי עובד | רביעי - פרשת בהר - תשפב

הרב שי עובד
81 צפיות · לפני 7 ימים

שתהיו יראים זה מזה ❕ הרב שי עובד | שלישי - פרשת בהר - תשפב

הרב שי עובד
99 צפיות · לפני 8 ימים

וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך - והחזקת בו 🤝 הרב שי עובד | שני - פרשת בהר - תשפב

הרב שי עובד
194 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד