Properly writing names in a get

0 צפיות · לפני 4 חודשים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית

על איזו טעות חוזר בקריאת התורה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
3 צפיות · לפני יום

מדוע צריך לעמוד ליד מי שקורא בתורה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
58 צפיות · לפני 4 ימים

עישון נרגילה ביום טוב

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
46 צפיות · לפני 5 ימים

האם מותר לבשל ביום טוב לצורך נכרי ולצורך כלב

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
61 צפיות · לפני 7 ימים

איך מעשה של רבי חנינא בן דוסא, השפיע על יהודי בברלין 1700 שנה מאוחר יותר

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
82 צפיות · לפני 11 ימים

שלושה שאכלו על שולחן אחד ואין ביניהם דברי תורה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
65 צפיות · לפני 12 ימים

מה יותר חשוב לאשה כבוד או אהבה?

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
64 צפיות · לפני 13 ימים

הבור, הבאר והבורא - הסתכל בשלושה דברים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
74 צפיות · לפני 15 ימים

האם מותר להקריא מילה במילה למי שקורא בספר תורה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
165 צפיות · לפני 17 ימים

התחילו קריאת התורה בעשרה ויצא אחד האם אפשר לסיים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
26 צפיות · לפני 18 ימים

הצג עוד