באיזה יום של 'פורים המשולש' שולחים משלוח מנות?- סימן תרפ"ח- סעיף ה'- סעיף ו'

0 צפיות · לפני 4 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף עז

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף עז

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף עט

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף עט

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף פ

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף עח

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף עח

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

האם ניתן להניח תפילין על תחבושת או גבס?- סימן כ"ז- סעיף ד'- סעיף ה'

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף פ

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

האם ניתן להניח תפילין על תחבושת או גבס?- סימן כ"ז- סעיף ד'- סעיף ה'

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הצג עוד