שפת אמת תרמ"ג בשלח, תפילה לעני - הרב חגי מזור שליט"א

0 צפיות · לפני 4 חודשים

פשיטא pshita

לקוטי מוהר״ן, תניינא ח׳ חיל בלע ויקיאנו - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
10 צפיות · לפני 11 שעות

לקוטי מוהר״ן, תניינא ח׳ תוכחה רחמים - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
10 צפיות · לפני יום

לקוטי מוהר״ן, תניינא ח׳ כשפר קולך - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
4 צפיות · לפני יומיים

ציון - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
7 צפיות · לפני 12 ימים

לקוטי מוהר״ן תניינא ח׳, הקדמות לתוכחה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
1 צפיות · לפני 12 ימים

לקוטי מוהר"ן תניינא ז' כלליות בן ותלמיד - הרב חגי מזור שליט"א

פשיטא pshita
6 צפיות · לפני 13 ימים

לקוטי מוהר״ן תניינא ז׳ יא׳, סלח נא-חנוכה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
6 צפיות · לפני 13 ימים

לקוטי מוהר״ן תניינא ז׳ יב׳ כנפי ראה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
5 צפיות · לפני 13 ימים

לקוטי מוהר״ן, תניינא ז י׳, אין מסיחין בשעת הסעודה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
10 צפיות · לפני 16 ימים

לקוטי מוהר״ן, תניינא ז׳ חנוכה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
3 צפיות · לפני 16 ימים

הצג עוד