הדף היומי מסכת מועד קטן דף ד

25 צפיות · לפני 6 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

מידת ה'כניסה' שבפרשה סתומה לדעת הרמב"ם?- ס' ל"ב-סע' ל"ו ''ובמדינות אלו''-אמ' הסע' ''ופרשת והיה''

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קיט

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 21 שעות

מידת ה'כניסה' שבפרשה סתומה לדעת הרמב"ם?- ס' ל"ב-סע' ל"ו ''ובמדינות אלו''-אמ' הסע' ''ופרשת והיה''

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף קכ

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קיט

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף קיט

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קיט

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף קיז

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף קיח

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף קיז

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד