דף יומי מסכת מגילה דף כח - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

33 צפיות · לפני 4 חודשים

דף יומי סיני

חידושי רב חיים מבריסק על הרמב"ם - הלכות שבת

דף יומי סיני
6 צפיות · לפני 4 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף סו - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
5 צפיות · לפני 4 ימים

מושגים בגמרא: נכסי צאן ברזל מול נכסי מילוג

דף יומי סיני
8 צפיות · לפני 4 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף סד - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
6 צפיות · לפני 7 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף סב - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
8 צפיות · לפני 8 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף נו - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
8 צפיות · לפני 13 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף נד - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
7 צפיות · לפני 15 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף נ - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
9 צפיות · לפני 18 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף מט - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
33 צפיות · לפני 21 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף מח - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
41 צפיות · לפני 21 ימים

הצג עוד