דף היומי - מסכת מגילה דף כז - הרב פנחס יוסף אקרב

231 צפיות · לפני 6 חודשים

קול הלשון

משמעות הכעסים | הרב אייל אונגר

קול הלשון
65 צפיות · לפני 13 שעות

דף היומי - מסכת יבמות דף קיד - הרב פנחס יוסף אקרב

קול הלשון
7 צפיות · לפני 13 שעות

Harav Yitzchak Breitovitz | yirmiyahu chapter 31

קול הלשון
45 צפיות · לפני 13 שעות

הנ"ך בהמחשה - ירמיהו פרק לא | הרב יוסלה אייזנבך

קול הלשון
59 צפיות · לפני 13 שעות

הנ"ך בהמחשה - ירמיהו פרק לב | הרב רפאל נוסבוים

קול הלשון
32 צפיות · לפני 13 שעות

חוק לישראל - פרשת חוקת - יום רביעי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
92 צפיות · לפני 13 שעות

יסוד גדול לחיים - יסוד גדול בחינוך ! - פרשת חוקת | הרב יעקב שיש

קול הלשון
127 צפיות · לפני יומיים

פרשת חוקת תשפ"ב - מי מריבה - ויך במטהו פעמיים | הרב שלום מאיר וולך

קול הלשון
126 צפיות · לפני יומיים

כמה כסף צריך אדם להוציא על מצוות ? - שיעור לפרשת חוקת | הרב חיים שמרלר

קול הלשון
109 צפיות · לפני יומיים

דף היומי - מסכת יבמות דף קיג - הרב פנחס יוסף אקרב

קול הלשון
28 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד