הרב יצחק לוי | רב העיר נשר | פרשת השבוע | בא תשפ"ב

0 צפיות · לפני 6 חודשים

הרב יצחק לוי - רב העיר נשר

הרב יצחק לוי | רב העיר נשר | פרשת השבוע | קרח תשפ"ב

הרב יצחק לוי - רב העיר נשר
41 צפיות · לפני 6 ימים

הרב יצחק לוי | רב העיר נשר | הלכה יומית כ"ה סיון תשפ"ב | דיני מוקצה

הרב יצחק לוי - רב העיר נשר
124 צפיות · לפני 6 ימים

הרב יצחק לוי | רב העיר נשר | דיני מוקצה | קרח תשפ"ב

הרב יצחק לוי - רב העיר נשר
97 צפיות · לפני 6 ימים

הרב יצחק לוי | רב העיר נשר | הלכה יומית כ' סיון תשפ"ב | עניית דברים שבקדושה בקריאת שמע

הרב יצחק לוי - רב העיר נשר
56 צפיות · לפני 9 ימים

הרב יצחק לוי | רב העיר נשר | הלכה יומית כ"א סיון תשפ"ב | מתי עונים ברוך הוא וברוך שמו

הרב יצחק לוי - רב העיר נשר
65 צפיות · לפני 9 ימים

הרב רפאל צוקר | רב בית הכנסת דוד המלך | מוסיקה בימי העומר | יום שכולו תורה | עצמאות תשפ"ב

הרב יצחק לוי - רב העיר נשר
47 צפיות · לפני 9 ימים

הרב הראל אשר יזדי | ראש כולל שערי דעה ומומחה לכשרות | תולעים בדגים | יום שכולו תורה | עצמאות תשפ"ב

הרב יצחק לוי - רב העיר נשר
41 צפיות · לפני 9 ימים

הרב שי פרי | ראש מוסדות החיים לדוד | כוחה של אמונה | יום שכולו תורה | עצמאות תשפ"ב

הרב יצחק לוי - רב העיר נשר
160 צפיות · לפני 9 ימים

הרב יצחק לוי | רב העיר נשר | דברי סיום וברכה | יום שכולו תורה | עצמאות תשפ"ב

הרב יצחק לוי - רב העיר נשר
10 צפיות · לפני 9 ימים

הרב מנחם פרל | ראש מכון צומת | פתרונות טכנולוגיים בהלכה | יום שכולו תורה | עצמאות תשפ"ב

הרב יצחק לוי - רב העיר נשר
4 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד