הנ"ך בהמחשה - מלכים א' פרק יב - הרב יוסלה אייזנבך

791 צפיות · לפני 6 חודשים

קול הלשון

על שם מי נקרא הילד? - מסר מפרשת קורח | הרב אהרון טויסיג

קול הלשון
291 צפיות · לפני יום

פרשת קורח תשפ"ב - תרומה ושביעית בזמן הזה | הרב אשר וייס

קול הלשון
332 צפיות · לפני יום

הרב אלימלך בידרמן - מסר קצר לפרשת קורח תשפ"ב

קול הלשון
360 צפיות · לפני יום

הרב שלמה לוינשטיין פרשת קורח תשפ"ב

קול הלשון
433 צפיות · לפני יום

לא פוליטיקה! - מסר עם חיוך לפרשת קורח | הרב יוסלה אייזנבך

קול הלשון
572 צפיות · לפני יום

חוק לישראל - פרשת קרח - יום שישי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
531 צפיות · לפני יום

חוק לישראל - פרשת קרח - ליל שישי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
831 צפיות · לפני יום

הרב ברוך רוזנבלום - פרשת קורח תשפ"ב

קול הלשון
99 צפיות · לפני יומיים

קשה היא המחלוקת - מסר קצר לפרשת קרח | הרב אשר דרוק

קול הלשון
355 צפיות · לפני יומיים

כאן מסיימים הספרדים! - פרשת קורח | הרב חזקיהו יוסף קרלינשטיין

קול הלשון
429 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד