מסכת ברכות פרק ד משנה ד באידיש

0 צפיות · לפני 6 חודשים

הרב בן ציון סנה

מה היתה העצה של משה לקורח בוקר ויודע ד' את אשר לו

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 16 שעות

מסכת עבודה זרה דף כג עמוד ב באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה דף כג עמוד א באידיש

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה דף כג באידיש

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יומיים

מסכת יבמות דף קח באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה דף כד עמוד א באידיש

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יומיים

מסכת יבמות דף קט באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבדוה זרה דף כב עמוד א באידיש

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה דף כב באידיש

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יומיים

מיסכת עבודה זרה דף כב עמוד ב באידיש

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד