הדף היומי מסכת מגילה דף כ

37 צפיות · לפני 5 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

באיזה שלב של סוף התפילה ניתן לחלוץ את התפילין?-סי' כ"ה-סע' י''ב ''מי שמניח''- סע' י''ג ''וביום שיש''

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 16 שעות

באיזה שלב של סוף התפילה ניתן לחלוץ את התפילין?-סי' כ"ה-סע' י''ב ''מי שמניח''- סע' י''ג ''וביום שיש''

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף סט

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עא

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עב

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף עא

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עג

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף עב

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 16 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף עג

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 16 שעות

סיפורים בראי הפרשה- פרשת בהר

דרשו ה׳ ועוזו
11 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד