הלכות שבת - קסו' - טוחן ומגבל 🕯 משנה ברורה סימן שכא | חלק 580 | הרב שי עובד

38 צפיות · לפני 6 חודשים

הרב שי עובד

מנהגי חופה וחופת נידה 🎀 אבן העזר - סימן סא | חלק 40 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
2 צפיות · לפני יום

שבע ברכות - א' ✨ אבן העזר - סימן סב | חלק 41 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
8 צפיות · לפני יום

אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו ⚡ הרב שי עובד | חמישי - פרשת חקת - תשפב

הרב שי עובד
37 צפיות · לפני יומיים

אשר לא עלה עליה עול 🛋 הרב שי עובד | רביעי - פרשת חקת - תשפב

הרב שי עובד
42 צפיות · לפני 3 ימים

אנא השם כי אני עבדך ♟ הרב שי עובד | שלישי - פרשת חקת - תשפב

הרב שי עובד
128 צפיות · לפני 4 ימים

אם אין דרך ארץ אין תורה 📏 הרב שי עובד | שני - פרשת חקת - תשפב

הרב שי עובד
105 צפיות · לפני 5 ימים

האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב 🎭 הרב שי עובד | ראשון - פרשת חקת - תשפב

הרב שי עובד
191 צפיות · לפני 6 ימים

מתי נעשית אשתו ❔ אבן העזר - סימן נה | חלק 38 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
7 צפיות · לפני 7 ימים

דיני ארוסה, חופה, ירושה, תמיכה, שושבינות וחדר יחוד 💍 אבן העזר - סימן נו - סא | חלק 39 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
46 צפיות · לפני 7 ימים

שידוכים 💰 הפוסק מעות לבנו, לבתו או לחתנו ודין ארוסה | אבן העזר - סימן נב - נה | חלק 37 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
7 צפיות · לפני 8 ימים

הצג עוד