הלכות שבת - קסז' - מגבל 🕯 משנה ברורה סימן שכא | חלק 581 | הרב שי עובד

62 צפיות · לפני 5 חודשים

הרב שי עובד

מצות עונה - ב' | אבן העזר - סימן כה | חלק 24 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
5 צפיות · לפני 8 שעות

מצות עונה - ג' וקידושין בביאה | אבן העזר - סימן כה כו | חלק 25 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
2 צפיות · לפני 8 שעות

איסור יחוד - ה' 🚪 איסור הוצאת זרע לבטלה - א' | אבן העזר - סימן כב כג | חלק 21 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
39 צפיות · לפני יום

איסור הוצאת זרע לבטלה - ב' | אבן העזר - סימן כג כד | חלק 22 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
1 צפיות · לפני יום

גדרות בעריות ומצות עונה - א' | אבן העזר - סימן כה | חלק 23 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
77 צפיות · לפני יום

כוחו של שולחן שבת 🕯 הרב שי עובד | חמישי - פרשת במדבר - תשפב

הרב שי עובד
196 צפיות · לפני יומיים

הקיצו נרדמים מתרדמתכם 💤 הרב שי עובד | רביעי - פרשת במדבר - תשפב

הרב שי עובד
167 צפיות · לפני 3 ימים

אויבי איש אנשי ביתו 🏴 הרב שי עובד | שלישי - פרשת במדבר - תשפב

הרב שי עובד
136 צפיות · לפני 4 ימים

דוגמא אישית נכונה 📏 הרב שי עובד | שני - פרשת במדבר - תשפב

הרב שי עובד
61 צפיות · לפני 5 ימים

כגודל האמונה ⚡ גודל ההשגחה | הרב שי עובד | ראשון - פרשת במדבר - תשפב

הרב שי עובד
231 צפיות · לפני 6 ימים

הצג עוד