מוסר | | | הודאה על הגשמים / הרב ויצמן

1 צפיות · לפני 5 חודשים

ישיבת מעלות

שיעורים לדרך | מלאכות שבת: צובע - איפור ושלא באוכלים | הרב מיכאל אזרד

ישיבת מעלות
6 צפיות · לפני 16 שעות

שיעורים לדרך | השמות בתנ"ך | שעור שלושים ושש - המלך מנשה | הרב מנשה וינר

ישיבת מעלות
7 צפיות · לפני יומיים

מדרש | בראשית רבה | פרשה לב | סימן י / הרב ויצמן

ישיבת מעלות
6 צפיות · לפני 6 ימים

שיעור כללי | שבת | מלאכת מחשבת אסרה התורה / הרב ויצמן

ישיבת מעלות
3 צפיות · לפני 6 ימים

פרשת שבוע | ויקרא | בחקותי | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת בחקותי / הרב ויצמן

ישיבת מעלות
7 צפיות · לפני 6 ימים

שיעורים לדרך | הנפש והמידות בפרשה - להיות שבע | פרשת בחוקותי | הרב מאיר בזק

ישיבת מעלות
10 צפיות · לפני 6 ימים

שיעורים לדרך | מלאכות שבת: צובע - משקה ואוכלין | הרב מיכאל אזרד

ישיבת מעלות
28 צפיות · לפני 7 ימים

שיעורים לדרך | השמות בתנ"ך | שעור שלושים וחמש - המלך אחז ושם ה' | הרב מנשה וינר

ישיבת מעלות
34 צפיות · לפני 7 ימים

שיעורים לדרך | השם משמואל בפרשה | פרשת בחוקותי - בין ברכה לגעול הנפש | הרב מרדכי פרומר

ישיבת מעלות
8 צפיות · לפני 7 ימים

מדברים אמונה | על מערכת המשפט / הרב וינר

ישיבת מעלות
200 צפיות · לפני 11 ימים

הצג עוד