סדנת תניא - המשך עיכול והפנמת פרק כ"ו, אור לי"ג טבת, ה'תשפ"ב.

0 צפיות · לפני 5 חודשים

יאיר כלב

סדנת תניא: שינון פרקים כ"ה- כ"ח בתניא, חלק ז', אור לי"ב אייר, ה'תשפ"ב.

יאיר כלב
10 צפיות · לפני 6 ימים

סדנת תניא: שינון פרקים כ"ה- כ"ח בתניא, חלק ו', אור לה' אייר, ה'תשפ"ב.

יאיר כלב
95 צפיות · לפני 14 ימים

סדנת תניא: כ"ח ניסן וכן שינון פרקים כ"ה- כ"ח בתניא, חלק ה', אור לכ"ח ניסן, ה'תשפ"ב.

יאיר כלב
9 צפיות · לפני 21 ימים

סדנת תניא: שינון פרקים כ"ה- כ"ח בתניא, חלק ד', אור לז' ניסן, ה'תשפ"ב.

יאיר כלב
1 צפיות · לפני חודש

סדנת תניא: שינון פרקים כ"ה- כ"ח בתניא, חלק ג'. אור לכ"ט אדר ב', ה'תשפ"ב.

יאיר כלב
33 צפיות · לפני חודשיים

סדנת תניא: שינון פרקים כ"ה- כ"ח בתניא, חלק ב'. אור לכ"ב אדר ב', ה'תשפ"ב.

יאיר כלב
87 צפיות · לפני חודשיים

התוועדות פורים ה'תשפ"ב

יאיר כלב
0 צפיות · לפני חודשיים

סדנת תניא: שינון פרקים כ"ה- כ"ח בתניא, חלק א'. אור לח' אדר ב', ה'תשפ"ב.

יאיר כלב
0 צפיות · לפני חודשיים

סדנת תניא: פרק כ"ח בתניא, חלק ד', אור לא' אדר ב' (ב' דר"ח), ה'תשפ"ב

יאיר כלב
0 צפיות · לפני חודשיים

סדנת תניא: פרק כ"ח בתניא, חלק ג' (2), אור לכ"ד אדר, ה'תשפ"ב

יאיר כלב
1 צפיות · לפני 3 חודשים

הצג עוד