הדף היומי מסכת מגילה דף ה

0 צפיות · לפני 5 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת יבמות דף עא

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עב

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף עא

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עג

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף עב

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 13 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף עג

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 13 שעות

סיפורים בראי הפרשה- פרשת בהר

דרשו ה׳ ועוזו
11 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף עא

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יומיים

איך לנהוג במחלוקת בין הפוסקים לתורת הקבלה?-ס' כ"ה-סע' י''א ''יש מי שכתב''-אמצע סע' י''ב-''מי שמניח''

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף ע

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד