Harav Yitzchak Breitovitz - melachim Aleph 12

109 צפיות · לפני 8 חודשים

קול הלשון

חובת האבלות והצער על חורבן הבית - תשעה באב תשפ"ב | הרב חיים שמרלר

קול הלשון
112 צפיות · לפני 16 שעות

הרב שלמה לוינשטיין ליל תשעה באב תשפ"ב

קול הלשון
245 צפיות · לפני 16 שעות

מבכי לתקווה מאבילות למחוייבות - מסר קצר לתשעה באב תשפ"ב | הרב אייל אונגר

קול הלשון
165 צפיות · לפני 16 שעות

אנחנו בוכים אבל כבר לא לחינם - מסר לתשעה באב | הרב דוד גבירצמן

קול הלשון
398 צפיות · לפני 16 שעות

הרב אהרן טוסיג | ליל תשעה באב תשפ''ב - עברית

קול הלשון
30 צפיות · לפני יומיים

תשעה באב תשפ"ב | הרב חזקיהו יוסף קרלינשטיין

קול הלשון
211 צפיות · לפני יומיים

הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי - תשעה באב תשפ"ב

קול הלשון
434 צפיות · לפני יומיים

הרב אלימלך בידרמן | תשעה באב תשפ''ב - אידיש

קול הלשון
194 צפיות · לפני יומיים

הרב אלימלך בידרמן | תשעה באב תשפ''ב - עברית

קול הלשון
814 צפיות · לפני יומיים

אוֹי לּוֹ לָאָב שֶׁהִגְלָה אֶת בָּנָיו - הרב אליהו דיסקין | ליל תשעה באב תשפ''ב - עברית

קול הלשון
141 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד