Illustrated Nach series – Shmuel Beis 9 – Harav Yitzchak Breitovitz

0 צפיות · לפני חודש

קול הלשון

התאמץ לעלות 200 מדרגות ואז נפתחה המעלית מסר קצר לפרשת יתרו (אידיש) | הרב חיים שמרלר -

קול הלשון
1 צפיות · לפני יום

מסר לפרשת יתרו - המשמעות העמוקה של נעשה ונשמע | הרב אייל אונגר

קול הלשון
12 צפיות · לפני יום

מסר קצר לפרשת יתרו (אידיש) - א גוט ווארט אויף פרשת יתרו | הרב יואל ראטה R' Yoel Roth

קול הלשון
10 צפיות · לפני יום

הרצון הכמיהה והביקוש, היסוד לזכות לשלימות בתורה ובמצוות -מסר מפרשת יתרו | הרב אשר דרוק

קול הלשון
14 צפיות · לפני יום

פרשת יתרו - הלכות שבת - שתי מלאכות במעשה אחד | הרב אשר וייס

קול הלשון
24 צפיות · לפני יום

דף היומי - מסכת מועד קטן דף ז - הרב פנחס יוסף אקרב

קול הלשון
26 צפיות · לפני יום

כל ההתחלות קשות...למה?- מסר קצר לפרשת יתרו- הרב גלעד שם טוב

קול הלשון
43 צפיות · לפני יום

האם יש הקדמה לתורה ? - פרשת יתרו - קבלת התורה | הרב יעקב שיש

קול הלשון
39 צפיות · לפני יום

שידור חי של קול הלשון Kol Halashon

קול הלשון
43 צפיות · לפני יום

שידור חי של קול הלשון Kol Halashon

קול הלשון
27 צפיות · לפני יום

הצג עוד