הלכות שבת - קנו' - בורר 🕯 משנה ברורה סימן שיט | חלק 570 | הרב שי עובד

1 צפיות · לפני חודשיים

הרב שי עובד

הלכות שבת - קפב' - רחיצה 🚿 משנה ברורה סימן שכו | חלק 596 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
0 צפיות · לפני 20 שעות

הלכות שבת - קפג' - רחיצה וסיכה 🧴 משנה ברורה סימן שכו שכז | חלק 597 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
0 צפיות · לפני 20 שעות

הלכות שבת - קפ' - מלאכת הגוי ורחיצה 🚿 משנה ברורה סימן שכה שכו | חלק 594 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
0 צפיות · לפני 20 שעות

הלכות שבת - קפא' - רחיצה 🚿 משנה ברורה סימן שכו | חלק 595 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
0 צפיות · לפני 20 שעות

אוזן שומעת תוכחת חיים ⚡ בקרב חכמים תלין | הרב שי עובד | חמישי - פרשת יתרו - תשפב

הרב שי עובד
31 צפיות · לפני 3 ימים

מה נשאר לנו מהיהדות ❓ הרב שי עובד | רביעי - פרשת יתרו - תשפב

הרב שי עובד
2 צפיות · לפני 4 ימים

שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם 🗃 הרב שי עובד | שלישי - פרשת יתרו - תשפב

הרב שי עובד
0 צפיות · לפני 5 ימים

בין מציאות לדמיון 🎬 הרב שי עובד | שני - פרשת יתרו - תשפב

הרב שי עובד
62 צפיות · לפני 6 ימים

אין מים אלא תורה ⛲ הרב שי עובד | ראשון - פרשת יתרו - תשפב

הרב שי עובד
95 צפיות · לפני 7 ימים

טו בשבט ושביעית 🍐 הרב שי עובד | חמישי - פרשת בשלח - תשפב

הרב שי עובד
66 צפיות · לפני 8 ימים

הצג עוד