"על ידי כהניך הקדושים" - הרב דב קוק בהדלקת נר רביעי של חנוכה תשפ"ב

2 צפיות · לפני שנה

דוד שדה

יש כאן בחורים צעירים? שאל הרב דב קוק בסעודה שלישית... המסר המיוחד שרצה הרב לומר לאותם בחורים...

דוד שדה
7 צפיות · לפני יום

פריצת מחיצה אלוהית בכוח התפילה - הרב דב קוק מוצא"ש ויצא תשפ"ג

דוד שדה
214 צפיות · לפני 4 ימים

הרב בניהו שמואלי בסיום סעודה שלישית אצל הרב דב קוק - מוצא"ש ויצא תשפ"ג

דוד שדה
20 צפיות · לפני 4 ימים

האם הרב דב קוק אמר שמי שיסע לאומן בחנוכה ימות?

דוד שדה
35 צפיות · לפני 10 ימים

מדוע נאמר ב' פעמים איש אצל עשו - עד כמה צריך להתאמץ בתפילה - וזיכרונות מהרב שך - הרב דב קוק

דוד שדה
132 צפיות · לפני 10 ימים

ההתחדשות הנצרכת לכל אחד ואחד בעבודת ה' - הרב דב קוק

דוד שדה
36 צפיות · לפני 11 ימים

הלל ראש חודש כסלו תשפ"ג עם הרב דב קוק

דוד שדה
70 צפיות · לפני 12 ימים

יהא רעוא קדמך דפתח ליבאי באוריתא - ר"ח כסלו תשפ"ג במחיצת הרב דב קוק

דוד שדה
8 צפיות · לפני 13 ימים

הרב דב קוק בעליית כהן - ראש חודש כסלו תשפ"ג

דוד שדה
34 צפיות · לפני 13 ימים

שירי קודש - הרב דב קוק - יגדל לאלקים חי וישתבח

דוד שדה
51 צפיות · לפני 14 ימים

הצג עוד