ויחי תשפ"א - הרב יצחק זילברשטיין | מתי לאדם בריא אסור לצום בתענית ציבור/כבוד התורה/מידת הכעס

5 צפיות · לפני חודשיים

קול הלשון

Harav Yitzchak Breitovitz - melachim Beis 17

קול הלשון
11 צפיות · לפני 15 שעות

הנ"ך בהמחשה - מלכים ב פרק יז - הרב רפאל נוסבוים

קול הלשון
17 צפיות · לפני 15 שעות

מסר קצר לפרשת יתרו | הרב אבישלום מונייצר

קול הלשון
21 צפיות · לפני יומיים

חוק לישראל - פרשת יתרו - יום רביעי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
115 צפיות · לפני יומיים

גריפת מים לחצר בשביעית | סדרה בהלכות שביעית | שיעור טו | הרב אשר וייס

קול הלשון
428 צפיות · לפני יומיים

פרשת יתרו תשפ"ב | הרב אלימלך בידרמן

קול הלשון
755 צפיות · לפני יומיים

הרב אורי זוהר | כי גדול האלוקים - פרשת יתרו

קול הלשון
564 צפיות · לפני יומיים

הנ"ך בהמחשה - מלכים ב' פרק טז - הרב יוסלה אייזנבך

קול הלשון
557 צפיות · לפני יומיים

יום חתונתו זה מתן תורה - פרשת יתרו תשפ"ב | הרב שלום מאיר וולך

קול הלשון
546 צפיות · לפני יומיים

Harav Yitzchak Breitovitz - melachim Beis 16

קול הלשון
634 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד