מסכת יבמות דף כד עמוד א משנה ברורה שבת ארחות צדיקים הרב יגאל קנדלקר שליט"א

0 צפיות · לפני חודשיים

מרכז רוחני בית מרן

הרב יגאל קנדלקר מסכת יבמות דף לא עמוד ב 10.01.22

מרכז רוחני בית מרן
0 צפיות · לפני יומיים

הרב יגאל קנדלקר משנה ברורה סימן רעא 06.01.22

מרכז רוחני בית מרן
37 צפיות · לפני יומיים

הרב יגאל קנדלקר אורחות צדיקים שער הכעס

מרכז רוחני בית מרן
0 צפיות · לפני 3 ימים

הרב יגאל קנדלקר מסכת ברכות דף מב עמוד א

מרכז רוחני בית מרן
1 צפיות · לפני 3 ימים

הרב יגאל קנדלקר מסכת ברכות דף מ עמוד א

מרכז רוחני בית מרן
0 צפיות · לפני 3 ימים

הרב יגאל קנדלקר אורחות צדיקים שער החרטה

מרכז רוחני בית מרן
0 צפיות · לפני 3 ימים

הרב יגאל קנדלקר שליט"א

מרכז רוחני בית מרן
0 צפיות · לפני 6 ימים

הרב יגאל קנדלקר שליט"א

מרכז רוחני בית מרן
0 צפיות · לפני 7 ימים

הרב יגאל קנדלקר שליט"א משנה ברורה

מרכז רוחני בית מרן
0 צפיות · לפני 7 ימים

מסכת מגילה הרב יגאל קנדלקר שליט"א

מרכז רוחני בית מרן
0 צפיות · לפני 8 ימים

הצג עוד