דף היומי - מסכת תענית דף יג - הרב אליהו מונק

0 צפיות · לפני חודשיים

קול הלשון

דף היומי - מסכת מועד קטן דף טו - הרב פנחס יוסף אקרב

קול הלשון
96 צפיות · לפני יומיים

חוק לישראל - פרשת משפטים - יום חמישי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
136 צפיות · לפני יומיים

מסר קצר לפרשת משפטים-כיצד זכתה ביתו של ר' ישעיה להנצל מטביעה? הרב גלעד שם טוב

קול הלשון
431 צפיות · לפני יומיים

הנ"ך בהמחשה - מלכים ב' פרק כב - הרב יוסלה אייזנבך

קול הלשון
768 צפיות · לפני יומיים

הרב שלום מאיר וולך - פרשת משפטים - ורפא ירפא

קול הלשון
532 צפיות · לפני יומיים

הרב אשר אייזנברג - פענוח הרצח שהתגלה בחלום - פרשת משפטים

קול הלשון
819 צפיות · לפני יומיים

הרב אשר אייזנברג - העשיר שקפא בקור - פרשת משפטים

קול הלשון
589 צפיות · לפני יומיים

פרשת משפטים - העבדות ומשמעותה - הרב מאיר גולדוויכט

קול הלשון
602 צפיות · לפני יומיים

"גלות ישמעאל" - שרשי המאבק באספקלריה יהודית - פרשת משפטים | הרב מרדכי נויגרשל

קול הלשון
769 צפיות · לפני יומיים

הרב יהודה ברייטקופף - פרשת משפטים - בן אדם לחבירו קודם לבן אדם למקום

קול הלשון
672 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד