אין אדם שומע לי ומפסיד! - מסר מפרשת ויצא | הרב שלמה מילר

10 צפיות · לפני חודשיים

קול הלשון

הנ"ך בהמחשה - מלכים ב' פרק טז - הרב יוסלה אייזנבך

קול הלשון
6 צפיות · לפני 17 שעות

יום חתונתו זה מתן תורה - פרשת יתרו תשפ"ב | הרב שלום מאיר וולך

קול הלשון
45 צפיות · לפני 17 שעות

Harav Yitzchak Breitovitz - melachim Beis 16

קול הלשון
20 צפיות · לפני 17 שעות

הנ"ך בהמחשה - מלכים ב פרק טז - הרב רפאל נוסבוים

קול הלשון
33 צפיות · לפני 17 שעות

הרב מיכאל לסרי | פרשת יתרו - מה שמועה שמע ובא? למה הוסיף רש"י קריעת ים סוף ומלחמת עמלק?

קול הלשון
92 צפיות · לפני 17 שעות

דף היומי - מסכת מועד קטן דף ו - הרב פנחס יוסף אקרב

קול הלשון
54 צפיות · לפני יומיים

חוק לישראל - פרשת יתרו - יום שלישי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
116 צפיות · לפני יומיים

הרב יצחק זילברשטיין | השיעור השבועי - פרשת בא תשפ"ב

קול הלשון
296 צפיות · לפני יומיים

פרשת יתרו - חומש רש''י בליווי המחשות | הרב יצחק מרדכי הילדסהיים

קול הלשון
581 צפיות · לפני יומיים

הנ"ך בהמחשה - מלכים ב' פרק טו - הרב יוסלה אייזנבך

קול הלשון
739 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד