הלכות שבת - קמב' - בישול והנאה ממעשה שבת 🍲 משנה ברורה סימן שיח | חלק 556 | הרב שי עובד

6 צפיות · לפני שנה

הרב שי עובד

מחשבה יוצרת מציאות 💭 הרב שי עובד | חמישי - פרשת ויצא - תשפג

הרב שי עובד
3 צפיות · לפני 12 שעות

מהשם אישה לאיש | הרב שי עובד | רביעי - פרשת ויצא - תשפג

הרב שי עובד
38 צפיות · לפני יומיים

להתענג על השם 🏖 הרב שי עובד | שלישי - פרשת ויצא - תשפג

הרב שי עובד
163 צפיות · לפני 3 ימים

יפה שיחת עבדי אבות מתורתם של בנים | הרב שי עובד | שני - פרשת ויצא - תשפג

הרב שי עובד
164 צפיות · לפני 4 ימים

הבוטח בהשם חסד יסובבנו | הרב שי עובד | ראשון - פרשת ויצא - תשפג

הרב שי עובד
197 צפיות · לפני 5 ימים

הזמנה לשותפות בבניית בית השם, החזקת התורה וזיכוי הרבים 🕍 הרב שי עובד

הרב שי עובד
32 צפיות · לפני 6 ימים

משיב רעה תחת טובה - לא תמוש רעה מביתו | הרב שי עובד | חמישי - פרשת תולדות - תשפג

הרב שי עובד
103 צפיות · לפני 8 ימים

חנוך לנער - על פי דרכו ❗ הרב שי עובד | רביעי - פרשת תולדות - תשפג

הרב שי עובד
98 צפיות · לפני 9 ימים

כבד את השם מהונך | הרב מאיר דוד שמואלי | שלישי - פרשת תולדות - תשפג

הרב שי עובד
408 צפיות · לפני 10 ימים

והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד | הרב שי עובד | שני - פרשת תולדות - תשפג

הרב שי עובד
46 צפיות · לפני 11 ימים

הצג עוד