מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות שבת פרק ב' הלכות ז'-ח'

37 צפיות · לפני חודשיים

הרב שקד בוהדנה שליט״א

הלכות שבת סימן רצג סעיף ג אחרונים כא שבט תשפב

הרב שקד בוהדנה שליט״א
0 צפיות · לפני 16 שעות

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א ספר איוב פרק לח'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
1 צפיות · לפני 16 שעות

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות שבת פרק ט' הלכות ה'-ו'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
38 צפיות · לפני יומיים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א מדרש תנחומא פרשת משפטים סימן יח'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
26 צפיות · לפני יומיים

שיעור מיוחד מציון הרשב"י מפי מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א

הרב שקד בוהדנה שליט״א
1 צפיות · לפני 4 ימים

שיעור מיוחד מבית הכנסת האריז"ל מפי מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א- המשך תיקון הכעס

הרב שקד בוהדנה שליט״א
39 צפיות · לפני 4 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות שבת פרק ט' הלכות ג'-ד'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
1 צפיות · לפני 5 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א הלכות מילה סימן רסב'המשך סעיף א'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
0 צפיות · לפני 5 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א ספר איוב פרק לז'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
74 צפיות · לפני 5 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות שבת פרק ט' הלכות א'-ב'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
2 צפיות · לפני 6 ימים

הצג עוד