קליפ - קמפיין שותפים תשפ"ב

2 צפיות · לפני חודשיים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

משפטים תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | עשרת הדברות, העומק של המשפטים וסוד חיי החברה ותכליתם

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
174 צפיות · לפני יומיים

משפטים תשפ"ב | הרב ראובן ששון | "ורפא ירפא - ניתנה רשות לרופא לרפא" - עמדת התורה ביחס להליכה לרופאים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
274 צפיות · לפני יומיים

יתרו תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון * אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו | סוד הלחם והתורה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
183 צפיות · לפני 9 ימים

מהי יראת שמים? | הגדרת שלושת סוגי היראה - יראת העונש, יראת הרוממות ויראת חטא | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
236 צפיות · לפני 10 ימים

קהילת הלומדים | ושבתה הארץ | סרטון 6 | קדושת הארץ וטו בשבט - סוד פירות הארץ והגאולה | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
41 צפיות · לפני 11 ימים

ט"ו בשבט תשפ"ב | האור של ט"ו בשבט | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
219 צפיות · לפני 11 ימים

בשלח (עמוק) | נס וטבע | 'תנאי התנה הקב"ה' - מחלוקת הראשונים בדבר מהות הניסים ושורשם | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
408 צפיות · לפני 15 ימים

חזק! בשלח תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'עזי וזמרת י-ה' - סודות שירת הים וביאור פסוקיה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
453 צפיות · לפני 17 ימים

בשלח-שובבי"ם | תודעת יציאת מצרים - הדרך לחיי קדושה וצדקות והתמודדות עם אתגרי התקופה | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
239 צפיות · לפני 18 ימים

שיעור חזק ומיוחד לימי שובבי"ם והילולת בבא סאלי | צדיק יסוד עולם - הצדיק ומידת היסוד | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
721 צפיות · לפני 22 ימים

הצג עוד