מה מכניסים לבית? שיעור לקראת שבת וירא יחד עם שמחת תנאים לנכד מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א תשפ"ב

0 צפיות · לפני 10 חודשים

ברסלב שלי

מבקש גאולה? איך הבית שלך נראה? - דקה של חיזוק מהצדיק רבי יצחק לעזער שליט״א מברסלב

ברסלב שלי
21 צפיות · לפני 5 ימים

שידור חי מהשיעור השבועי לקראת שבת פרשת דברים מאת מו"ר הרה"צ רבי יצחק לעזער שליט"א מברסלב

ברסלב שלי
54 צפיות · לפני 5 ימים

למה האריז"ל לא אכל את הבשר של מרן הבית יוסף? שיחה בהילולת האריז"ל תשפ"ב

ברסלב שלי
84 צפיות · לפני 7 ימים

שידור חי מהשיעור השבועי לקראת שבת פרשת מסעי התשפ"ב מאת מו"ר הרה"צ רבי יצחק לעזער שליט"א מברסלב

ברסלב שלי
138 צפיות · לפני 12 ימים

הצדיק אמר לעיוור יש לך אמונה שתוכל לראות? שיעור בסעודה שלישית פרשת מטות מהרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

ברסלב שלי
169 צפיות · לפני 16 ימים

שידור חי מהשיעור השבועי לקראת שבת פרשת מטות מאת מו"ר הרה"צ רבי יצחק לעזער שליט"א

ברסלב שלי
81 צפיות · לפני 19 ימים

מי אשם? התבודדות שלא כראוי - דקה של חיזוק מהצדיק רבי יצחק לעזער שליט״א מברסלב

ברסלב שלי
69 צפיות · לפני 20 ימים

איך בית צריך להיות? שיעור בסעודה שלישית פרשת פנחס תשפ"ב מהרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א מברסלב

ברסלב שלי
76 צפיות · לפני 21 ימים

שידור חי לקראת שבת פרשת פנחס ממו"ר הרה"צ רבי יצחק לעזער שליט"א מברסלב

ברסלב שלי
51 צפיות · לפני חודש

סיום מסכת יבמות בכולל מוהרא"ש בהשתתפות מור הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א מברסלב

ברסלב שלי
44 צפיות · לפני חודש

הצג עוד