הלכות שבת - קמ' - קשירה 🧵 משנה ברורה סימן שיז | חלק 554 | הרב שי עובד

62 צפיות · לפני 6 חודשים

הרב שי עובד

שכל מעשיך יהיו לשם שמים 🧭 הרב שי עובד | ראשון - פרשת בחוקותי - תשפב

הרב שי עובד
77 צפיות · לפני 12 שעות

להתרחק מן העריות ❗ אבן העזר - סימן כא | חלק 16 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
44 צפיות · לפני יומיים

הבא על הערווה וריחוק מן העריות 🚫 אבן העזר - סימן כ כא | חלק 15 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
84 צפיות · לפני יומיים

דיני עגונה, קידושין וחזקת ערוה | אבן העזר - סימן יז יח יט | חלק 14 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
1 צפיות · לפני 3 ימים

המתנת גרושה ואלמנה טרם נישואים, איסור גויה ושפחה | אבן העזר - סימן יג טז | חלק 13 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
48 צפיות · לפני 4 ימים

לא לשכוח לצעוק 📢 הרב שי עובד | רביעי - פרשת בהר - תשפב

הרב שי עובד
81 צפיות · לפני 5 ימים

שתהיו יראים זה מזה ❕ הרב שי עובד | שלישי - פרשת בהר - תשפב

הרב שי עובד
99 צפיות · לפני 6 ימים

וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך - והחזקת בו 🤝 הרב שי עובד | שני - פרשת בהר - תשפב

הרב שי עובד
194 צפיות · לפני 7 ימים

קרבנות ציבור | הרב שי עובד | ראשון - פרשת בהר - תשפב

הרב שי עובד
127 צפיות · לפני 8 ימים

איזו גרושה מותרת לחזור לבעלה | אבן העזר - סימן י יא יג | חלק 12 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
83 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד