מסכת תענית דף ב באידיש

0 צפיות · לפני שנה

הרב בן ציון סנה

ירושלמי ברכות דף כ באידיש

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני 13 שעות

ליל שישי פרשת ויצא בעברית

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 13 שעות

ירושלמי מסכת ברכות דף יט בעברית

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני יומיים

ירושלמי ברכות דף יט באידיש

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יומיים

ירושלמי מסכת ברכות דף יח באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יומיים

ירושלמי מסכת ברכות דף יח בעברית

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יומיים

מסכת נדרים דף נ בעברית

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יומיים

משניות מסכת שבת פרק ג משנה ד באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יומיים

שניות מסכת שבת פרק ג משנה ג באידיש

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יומיים

משניות מסכת שבת פרק ג משנה ו באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד