פרשת ויצא תשפ"ב | הרב שלמה לוינשטיין

130 צפיות · לפני 3 חודשים

קול הלשון

דף היומי - מסכת מועד קטן דף טו - הרב פנחס יוסף אקרב

קול הלשון
150 צפיות · לפני יומיים

חוק לישראל - פרשת משפטים - יום חמישי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
165 צפיות · לפני יומיים

מסר קצר לפרשת משפטים-כיצד זכתה ביתו של ר' ישעיה להנצל מטביעה? הרב גלעד שם טוב

קול הלשון
499 צפיות · לפני יומיים

הנ"ך בהמחשה - מלכים ב' פרק כב - הרב יוסלה אייזנבך

קול הלשון
862 צפיות · לפני יומיים

הרב שלום מאיר וולך - פרשת משפטים - ורפא ירפא

קול הלשון
598 צפיות · לפני יומיים

הרב אשר אייזנברג - פענוח הרצח שהתגלה בחלום - פרשת משפטים

קול הלשון
906 צפיות · לפני יומיים

הרב אשר אייזנברג - העשיר שקפא בקור - פרשת משפטים

קול הלשון
667 צפיות · לפני יומיים

פרשת משפטים - העבדות ומשמעותה - הרב מאיר גולדוויכט

קול הלשון
690 צפיות · לפני יומיים

"גלות ישמעאל" - שרשי המאבק באספקלריה יהודית - פרשת משפטים | הרב מרדכי נויגרשל

קול הלשון
878 צפיות · לפני יומיים

הרב יהודה ברייטקופף - פרשת משפטים - בן אדם לחבירו קודם לבן אדם למקום

קול הלשון
761 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד