הלכות שבת סימן רצא סעיף ד טושע כח חשוון תשפב

4 צפיות · לפני 9 חודשים

הרב שקד בוהדנה שליט״א

הלכות שבת סימן רצז סעיף א יז מנחם אב תשפב

הרב שקד בוהדנה שליט״א
37 צפיות · לפני 13 שעות

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות שבת פרק כט' הלכות ג'-ה'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
47 צפיות · לפני 13 שעות

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה: בן איש חי הלכות ראש השנה סוף שנה ראשונה רפט

הרב שקד בוהדנה שליט״א
46 צפיות · לפני יומיים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א הקדמת רחובות הנהר דף ב'עמודא ד'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
6 צפיות · לפני 3 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות שבת פרק כו' הלכות א'-ב'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
11 צפיות · לפני 4 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות שבת פרק כח'הלכות יז'-יט'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
7 צפיות · לפני 5 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א מדרש תנחומא פרשת פקודי סימן ג'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
36 צפיות · לפני 6 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות שבת פרק כח' הלכות יא'-טז'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
10 צפיות · לפני 6 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם פרק כח' הלכות ח'-י'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
73 צפיות · לפני 7 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א מדרש תנחומא פרשת פקודי אות ג' חלק א'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
2 צפיות · לפני 7 ימים

הצג עוד