הרב אהרון קאפח מסכת כתובות דף מג' עמ' א'

1 צפיות · לפני שנה

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל

ר' יאיר עוזרי ברכות פ' ח' מה הגורם לשינוי הברכה המקורית?

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
8 צפיות · לפני יום

הרב דר' רצון ערוסי- מסכת נדרים פרק רביעי דף מ' עמוד א' ..כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
1 צפיות · לפני יום

הרב אהרן קאפח מאור האפלה עמ רפא

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
46 צפיות · לפני יום

הרב אהרון קאפח מסכת כתובות דף סג, ע"א

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
47 צפיות · לפני יום

הרב רצון ערוסי - ע''ז - קמעות וכד' - מורה נבוכים ח''ג פ''לז - טעמי המצוות במשנת הרמב''ם 19

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
80 צפיות · לפני יום

הרב יואב שרעבי - רמב''ם הלכות חנוכה 2 - מי שהוציאוהו י''ח ביום הראשון יכול לברך שהחיינו ביום השני?

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
42 צפיות · לפני יומיים

ד״ר אורי מלמד - הלכות תפלה וב״כ פ״ה הל' ו אות כא–כה + הנבחר באמו״ד עמ' רנב פ״ז עד עמ' רנה פסקה שניה

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
11 צפיות · לפני יומיים

שיעור בהלכה ובמחשבה ד"ר אורי מלמד

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
9 צפיות · לפני יומיים

הרב רצון ערוסי - מסכת נדרים פרק רביעי דף לח' עמוד א' .. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
1 צפיות · לפני יומיים

הרב תנחום רייבי מועד קטן דף כח' עמ' א'

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
7 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד