הרב דוד יוסף – האם יש תשלומין לקריאת שמע?

12 צפיות · לפני 9 חודשים

יחוה דעת

הרב יוסף מלכה - הקשר הרוחני כיסוד לגלות ולגאולה - ליל תשעה באב תשפ"ב

יחוה דעת
41 צפיות · לפני 16 שעות

הרב דוד יוסף – זעקה מהלב: איך אפשר שלא להתאבל על חורבן בית המקדש!

יחוה דעת
162 צפיות · לפני 16 שעות

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א מקונן ומונה את מספר השנים לחרבן בית מקדשנו ותפארתנו - תשעה באב תשפ"ב

יחוה דעת
96 צפיות · לפני יומיים

הרב דוד יוסף – סדר ההנהגה בסעודה שלישית ובהבדלה בתשעה באב שחל במוצאי שבת

יחוה דעת
420 צפיות · לפני 3 ימים

Rabbi David Yosef - Tisha B’Av: "Weep for Jerusalem!!"

יחוה דעת
82 צפיות · לפני 4 ימים

הרב דוד יוסף - תשעה באב: "לבכות על ירושלים!"

יחוה דעת
365 צפיות · לפני 4 ימים

הרב דוד יוסף – זהירות מזיופים!

יחוה דעת
373 צפיות · לפני 5 ימים

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - דיני תשעה באב שחל במוצאי שבת - ג' אב תשפ"ב

יחוה דעת
666 צפיות · לפני 6 ימים

הרב דוד יוסף – להרגיש את הצער על החורבן בתשעת הימים!

יחוה דעת
234 צפיות · לפני 6 ימים

הרב דוד יוסף – הלקח מזמן החורבן לימינו וההבנה שאנחנו עדיין נמצאים בגלות!

יחוה דעת
260 צפיות · לפני 7 ימים

הצג עוד