ד''ר אורי מלמד - הלכות קריאת שמע - פ''ד ה''ד הפטורים מקריאת שמע

0 צפיות · לפני 3 חודשים

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל

הרב אהרן קאפח - רמב''ם הלכות ממרים 25 - בן סורר ומורה

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
0 צפיות · לפני יום

ד''ר אורי מלמד - ספר המצוות לרמב''ם מצוה קכד עמוד קכא

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
0 צפיות · לפני יום

הרב דר' רצון ערוסי - שוחד בחירות ובחירות פרימריות בהלכה.

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
0 צפיות · לפני יום

לימוד ותפילת שחרית בבית הכנסת משכן שלום מודיעין כד' שבט תשפב

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
0 צפיות · לפני יום

ר' יאיר עוזרי הלכות ברכות פרק ב פנים חדשות בברכת חתנים

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
0 צפיות · לפני יומיים

הרב אהרון קאפח מסכת כתובות דף מט' עמ א'

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
0 צפיות · לפני יומיים

הרב אהרן קאפח מאור האפלה עמ קצו

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
0 צפיות · לפני יומיים

הרב דר' רצון ערוסי-הדרך לבחירת חברי ביה"ד הגדול שבלשכת הגזית.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
0 צפיות · לפני יומיים

תפילת שחרית בבית הכנסת משכן שלום מודיעין כג בשבט תשפב

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
0 צפיות · לפני יומיים

הרב אליקים צדוק - קידוש - יין הראוי לקידוש - פ''כט ה''יד - רמב''ם הלכות שבת

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
0 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד