האם ניתן ליצור טבעות מֵעלי לולב שיש בו קדושת שביעית?-סי' תרמ"ט- מא' סע' ה' "ומותר לכתחילה"- סוף הס'

0 צפיות · לפני 3 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת מועד קטן דף י

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ט

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יא

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף יב

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף יג

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יב

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 15 שעות

Daf Yomi Shiur in English Masechet Moed Katan Daf 8

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 15 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ח

דרשו ה׳ ועוזו
37 צפיות · לפני יומיים

סיפורים בראי הפרשה- פרשת יתרו

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד