דף יומי מסכת ראש השנה דף טז - שיעור קצר וברור | 16 Daf yomi Rosh Hashana daf

2 צפיות · לפני 10 חודשים

דף יומי סיני

דף יומי מסכת מסכת כתובות דף מד - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
36 צפיות · לפני יומיים

דף יומי מסכת מסכת כתובות דף מג - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
5 צפיות · לפני יומיים

דף יומי מסכת מסכת כתובות דף מג - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
39 צפיות · לפני 3 ימים

דף יומי מסכת מסכת כתובות דף מב - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
63 צפיות · לפני 4 ימים

דף יומי מסכת מסכת כתובות דף מא - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
37 צפיות · לפני 5 ימים

דף יומי מסכת מגילה דף ט - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
34 צפיות · לפני 6 ימים

דף יומי מסכת מסכת כתובות דף לו - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
34 צפיות · לפני 6 ימים

דף יומי מסכת מסכת כתובות דף לט - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
60 צפיות · לפני 7 ימים

דף יומי מסכת מסכת כתובות דף לז - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
10 צפיות · לפני 7 ימים

דף יומי מסכת מסכת כתובות דף לח - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
2 צפיות · לפני 8 ימים

הצג עוד