פרשת וירא כעת חיה ועשו שריטה בכותל

1 צפיות · לפני שנה

הרב בן ציון סנה

מסכת נדרים דף מה בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יום

מסכת נדרים דף מז בעברית

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני יום

מסכת נדרים דף מו בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שבת פרק ב משנה ג באידיש

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שבת פרק ב משנה ד באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שבת פרק ב משנה ה באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יום

משניות פרק ב משנה ז באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שבת פרק ב משנה ו באידיש

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יום

ירושלמי מסכת ברכות דף יז בעברית

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יום

ירושלמי מסכת ברכות דף יז באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יום

הצג עוד