גדול הדור אומר שאסור אז על מה הפילפול? פשוט מזעזע כמה יצר הרע עובד עלינו!!!

13 צפיות · לפני 3 חודשים

שערי הגאולה

מחה את זכר עמלק - מסר עוצמתי מהשכינה הקדושה ! מצווה גדולה לשתף!

שערי הגאולה
47 צפיות · לפני 3 ימים

שינוי תודעתי בהכרח המציאות - הרבנית חגית אמאייב שתחי'

שערי הגאולה
2 צפיות · לפני 3 ימים

גלגל ההצלה האחרון - מסר בהול מהשכינה הקדושה

שערי הגאולה
97 צפיות · לפני 3 ימים

ההגנה והשמירה של קדושת בית הכנסת

שערי הגאולה
26 צפיות · לפני 3 ימים

יסוד ביתנו החדש - הרה"ג אבנר קוואס שליט"א

שערי הגאולה
1 צפיות · לפני 3 ימים

גאולת ישראל בזכות קדושת ישראל - הרב יונתן בן שיטרית שליט"א

שערי הגאולה
1 צפיות · לפני 3 ימים

קריאה לנדיבי עם קודש - הרבנית גליה אפרת ברוך שתחי'

שערי הגאולה
1 צפיות · לפני 3 ימים

אמא באה בחלום לביתה על מנת לעורר אותה אך הילדה לא מספיקה להתעורר בזמן - ולכן אנחנו צריכים להתעורר

שערי הגאולה
358 צפיות · לפני 3 ימים

זעקת הרבי - מסר מהרבי מליובאווטיש לבנות ישראל ונשי חב"ד

שערי הגאולה
127 צפיות · לפני 3 ימים

פצצה מתקתקת - גילוי מרעיש אודות דבריו של הצמח צדק מחב"ד שאמר לאסור פאה נכרית!

שערי הגאולה
181 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד