ר' יאיר עוזרי הלכות תפילה פרק י'השלמות בדין תשלומין ומאחרים

0 צפיות · לפני שנה

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל

הרב אהרון קאפח מסכת כתובות דף סג, ע"א

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
10 צפיות · לפני 21 שעות

הרב רצון ערוסי - ע''ז - קמעות וכד' - מורה נבוכים ח''ג פ''לז - טעמי המצוות במשנת הרמב''ם 19

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
41 צפיות · לפני 21 שעות

הרב יואב שרעבי - רמב''ם הלכות חנוכה 2 - מי שהוציאוהו י''ח ביום הראשון יכול לברך שהחיינו ביום השני?

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
4 צפיות · לפני יומיים

ד״ר אורי מלמד - הלכות תפלה וב״כ פ״ה הל' ו אות כא–כה + הנבחר באמו״ד עמ' רנב פ״ז עד עמ' רנה פסקה שניה

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
10 צפיות · לפני יומיים

שיעור בהלכה ובמחשבה ד"ר אורי מלמד

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
8 צפיות · לפני יומיים

הרב רצון ערוסי - מסכת נדרים פרק רביעי דף לח' עמוד א' .. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
1 צפיות · לפני יומיים

הרב תנחום רייבי מועד קטן דף כח' עמ' א'

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
7 צפיות · לפני יומיים

ר' יאיר עוזרי הל' תפילין פ"א - הנחיות לכותבי סתו"מ

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
43 צפיות · לפני יומיים

ר' יאיר עוזרי - הל' תפילין הנחיות לכותבי סתו"ם - המשך

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
10 צפיות · לפני יומיים

הרב מנחם צדוק - דין דם בביצי עוף טהור - פרק ג [ז] (ח) - רמב"ם מאכלות אסורות 18

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
49 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד