מצגת על חייו ופועלו של פאר הדור והדרו חכם עובדיה יוסף זצוק"ל

590 צפיות · לפני 10 חודשים

מוסיוף יזדים חזון יעקב

הרב אהרון ירחי • דברים המותרים בלימוד ביום ט' באב

מוסיוף יזדים חזון יעקב
150 צפיות · לפני יום

הגר"א שליזנגר • ראב"ד מקודש ג'נבה • חמישה עינויים

מוסיוף יזדים חזון יעקב
51 צפיות · לפני יום

הרב אלון עטייה • אשרי אדם מפחד תמיד

מוסיוף יזדים חזון יעקב
120 צפיות · לפני יום

הרב אייל עמרמי • הוי דן כל אדם לכף זכות

מוסיוף יזדים חזון יעקב
70 צפיות · לפני יום

הרב משה יוסף • הלכות אבלות

מוסיוף יזדים חזון יעקב
1 צפיות · לפני יום

הרב אלון עטייה • נחמו נחמו עמי

מוסיוף יזדים חזון יעקב
48 צפיות · לפני יום

הרב בן ציון אבא שאול מעלת יום תשעה באב

מוסיוף יזדים חזון יעקב
9 צפיות · לפני יום

הרב ישראל לוגאסי • ויאבק איש עמו עד עלות השחר

מוסיוף יזדים חזון יעקב
32 צפיות · לפני יום

הרב משה ארמוני • חורבן וגאולה

מוסיוף יזדים חזון יעקב
85 צפיות · לפני יום

כ"ק האדמו"ר מאונגוואר • הנחת תפילין בתשעה באב

מוסיוף יזדים חזון יעקב
42 צפיות · לפני יום

הצג עוד