דף יומי מסכת ביצה דף מ Daf yomi Beitzah daf 40 סיום מסכת ‼️🌺

0 צפיות · לפני 4 חודשים

דף יומי בוידאו

דף יומי מסכת מועד קטן דף טו Daf yomi Moed katan daf 15 שמואל נבון

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יום

פאה פרק ב משנה א

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יום

פאה פרק א משנה ו

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יום

פאה פרק א משנה ד

דף יומי בוידאו
1 צפיות · לפני יומיים

פאה פרק א משנה ה

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יומיים

דף יומי מסכת מועד קטן דף יד Daf yomi moed katan daf 14 Shmuel Navon

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יומיים

דף יומי מסכת מועד קטן דף יג Daf yomi Moed katan daf 13 להצלחת שהם נבון

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 3 ימים

פאה פרק א משנה ב

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 3 ימים

פאה פרק א משנה ג

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 3 ימים

דף יומי מסכת מועד קטן דף יב Daf yomi Moed katan daf 12 Shmuel Navon

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד