Illustrated Nach series – Shmuel Aleph 19 – Harav Yitzchak Breitovitz

0 צפיות · לפני 4 חודשים

קול הלשון

הרב ברוך רוזנבלום | פרשת יתרו תשפ"ב

קול הלשון
1.7k צפיות · לפני יומיים

דף היומי - מסכת מועד קטן דף ט - הרב פנחס יוסף אקרב

קול הלשון
51 צפיות · לפני 3 ימים

חוק לישראל - פרשת יתרו - יום שישי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
71 צפיות · לפני 3 ימים

פרשת יתרו תשפ"ב | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
573 צפיות · לפני 3 ימים

חוק לישראל - פרשת יתרו - ליל שישי | הרב שלמה לוינשטיין

קול הלשון
864 צפיות · לפני 3 ימים

אל תצלם בלי Film - מסר מפרשת יתרו | הרב אליהו דיסקין

קול הלשון
775 צפיות · לפני 3 ימים

ידיים לספוק רגליים לרקוד - מסר מפרשת יתרו | הרב שלמה מילר

קול הלשון
767 צפיות · לפני 3 ימים

חכם לב יקח מצוות - מסר מפרשת יתרו | הרב גואל אלקריף

קול הלשון
1k צפיות · לפני 3 ימים

האם יש הקדמה לתורה ? - פרשת יתרו - קבלת התורה | הרב יעקב שיש

קול הלשון
1.2k צפיות · לפני 3 ימים

ילדים הם לא כבשים - מסר לפרשת יתרו | הרב בועז שלום

קול הלשון
1.4k צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד