הרב דר' רצון ערוסי ; מה דעת ההלכה על הסכם קדם נישואין ? כ. ישי

37 צפיות · לפני 10 חודשים

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל

הרב רצון ערוסי - מסכת כתובות פרק שלישי דף מא' עמוד א'.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
4 צפיות · לפני יום

ילדי תימן החטופים - התנועה להכרה מדינתית - עו"ד ניסים עוג'ר

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
9 צפיות · לפני יום

מסכת כתובות פרק שלישי דף מ' עמוד א'.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
46 צפיות · לפני יומיים

הרב אליקים צדוק - אריכות אפיים - פ''ו -המספיק לעובדי ה' 7

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
9 צפיות · לפני 3 ימים

הרב יואב שרעבי - רמב"ם הלכות אבידה 1

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
6 צפיות · לפני 3 ימים

מ''ו הרב רצון ערוסי - טעמי המצוות לרמב''ם

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
48 צפיות · לפני 3 ימים

הרב רצון ערוסי - מסכת כתובות, פרק שלישי, דף לח' עמוד א'.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
11 צפיות · לפני 3 ימים

הרב רצון ערוסי - דיני קריאת שמע

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
6 צפיות · לפני 5 ימים

הרב מנחם צדוק - כשרות האיל האדום - רמב''ם הלכות מאכלות אסורות 4

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
51 צפיות · לפני 5 ימים

הרב רצון ערוסי - כתובות פרק שלישי דף לו' עמוד א'.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
1 צפיות · לפני 6 ימים

הצג עוד